course
Buổi 4 - Quy trình luận đoán chuẩn

Các bước luận giải chính xác

Bạn có thể tải xuống tài liệu ngay tại đây

Đảm bảo không bỏ xót dữ kiện

TỬ VI TỪ SỐ 0
icon

khoá học dành cho bạn

course
TỬ VI TỪ SỐ 0
1729000 đ

Mục tiêu của khoá học là giúp bạn có thể xem được Tử Vi trọn đời, biết được vận mệnh có khả năng phát triển ở lĩnh vực nào. Thế mạnh của bạn, những điều cần lưu tâm. Ngoài ra, bạn còn có thể biết được xu hướng bệnh tật.

xem chi tiết khoá học