icon

TỬ VI TỪ SỐ 0

course
1.729.000 đ

Mục tiêu của khoá học là giúp bạn có thể xem được Tử Vi trọn đời, biết được vận mệnh có khả năng phát triển ở lĩnh vực nào. Thế mạnh của bạn, những điều cần lưu tâm. Ngoài ra, bạn còn có thể biết được xu hướng bệnh tật.

Chủ điểm:

• Biết tính chất của những sao quan trọng, chính yếu để dự đoán.

• Phân định Cách Cục cao thấp của Vận Mệnh.

• Sứ mệnh HẬU THIÊN của bạn.

đăng ký nhận tư vấn

thông tin liên hệ

chi tiết thanh toán

Chi phí:

đ

Mã giảm giá:

đ

Tổng tiền

đ

email

Đăng ký khóa học thành công,
chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn

email

Đã xảy ra lỗi,
vui lòng thử lại sau